Aktuellt

 

Aktuellt från Trombone

 

Två givna klappar att lägga under granen!

 

Den 12 dec., lagom til julklappsinhandlandet, släpper Trombone nr 15 och 16 i den smakfulla och prisbelönta Svavelserien: Rainer Maria Rilkes Urljud respektive Jonas Rasmussens Därur orden.

 

Svavel nr 15: Urljud

av Rainer Maria Rilke

Översättning: Rebecca Kjellberg

Den tyskspråkige poeten Rainer Maria Rilke (1875­–1926) tillhör obestridligen en av världslitteraturens verkliga storheter. Trombone presenterar härmed stolt den första svenska översättningen av hans prosastycke "Ur-Geräusch", översatt av Rebecca Kjellberg. I Urljud från 1919 utgår Rilke från ett minne som följt honom sedan skolåren. Under en fysiklektion på 1890-talet konstruerades en enkel fonograf av bl.a. papper, vax och ett strå från en klädborste. Vad skolpojkarna i klassrummet upplevde när ljudet av deras egna röster spelas upp var omskakande. Under Rilkes studieår i Paris, i den anatomiska teatern på École des Beaux-Arts, väcktes hans fascination för det mänskliga skelettets anatomi. Därför införskaffade han själv ett kranium till sin skrivkammare. När han, i det flackande ljuset från ett stearinljus, en kväll fick syn på kronsömmen – skarven mellan pannben och hjässben – häpnade han över likheten med det ljudspår han som pojke sett ristat i fonografens vaxrulle. Här föds hos Rilke den svindlande tanken om vad som skulle höras om man lät fonografnålen följa denna sutur – ett urljud? Denna tanke resulterade så i föreliggande prosastycke vilket inkorporerar idéer om poesin, kärleken och alla sinnens samverkan.

 

Svavel nr 16: Därur orden

av Jonas Rasmussen

Den mänskliga kroppen har under de senaste decennierna varit ett ofta förekommande tema inom svensk poesi. I Därur orden fokuserar Jonas Rasmussen på munnen. Diktsviten är nr. 16 i den 16-sidiga Svavelserien. Rasmussen tar avstamp i det biologiska faktum att en människa – om visdomständerna har erupterat – har 16 tänder i överkäken och 16 i underkäken. Texten är således specialskriven för just detta nummer. Grafiskt sett är texten också satt så att varje uppslag öppnar sig likt en mun, och författarens egen "tandstatus" utgör bokens pagina. Här inbjuds läsaren att öppna en mun och möjligheten att se in i en människa; att lyssna till det outsägliga, till språket som sådant och till det ickeverbala – uttryck och mening bortom språkets gräns. Just det område där lyriken framvisar sin potential. Förutom dikterna innehåller Därur orden ett flertal faktakommentarer och ordförklaringar vilka ytterligare fördjupar munnens fascinerande anatomi och funktioner. Rasmussen är mest verksam som översättare av dansk lyrik. Detta är hans sjätte titel i svenskt original.

 

Svavel är en handgjord, småskalig och alltid sextonsidig skriftserie innehållande koncentrerad och högklassig litteratur.

 

Pris 35 kr/st (inkl porto) vid köp direkt från förlaget här. (Böckerna kan även beställas via Adlibris och Bokus.)

 

För paket med de 10 första Svavel-titlarna: 300kr

 

Man kan också prenumerera på Svavelserien.

För mer info. om köp, bokpaket och prenumeration, se här.