Den här diktsamlingen ges ut i samarbete med

Den här diktsamlingen ges ut i samarbete med.

av BJÖRN WICKENBERG & FREDRIK AHLFORS


Hur fri kan konsten vara om den finansieras av näringslivet? Fenomenet kultursponsring och dess konsekvenser väcker frågor och starka känslor. Denna diktsamling är sponsrad och gör inget för att dölja det. Författarna tar inte ställning, det överlåts till läsaren.


Med en blandning av absurd humor, tragik och djupaste allvar har lösryckta meningar och citat från mängder av olika reklamtexter fogats samman till dikter med helt nya innebörder.


Diktsamling, 62 sidor, danskt band. 50:-

ISBN 978-91-88125-05-7, Trombone, sept 2016.