HRCT - diagnostik och sjukdomsöversikt

HRCT – diagnostik och sjukdomsöversikt

av CARL LAMM & FREDRIK AHLFORS


NY REVIDERAD UPPLAGA 2019

Denna bok presenterar en introduktion i HRCT-diagnostik. Boken utgår från en överskådlig algoritm (flödesschema) vilken kan användas som ett verktyg vid diagnostik av lungsjukdomar. I algoritmen ingår alla mönster som används för att beskriva fynd vid HRCT samt differentialdiagnoser som kan vara aktuella. I boken ges också en sjukdomsöversikt där typiska HRCT-fynd beskrivs och illustreras med många bildexempel.


I denna tredje upplaga har framför allt kapitlet om idiopatiska interstitiella pneumonier reviderats, i övrigt föreligger endast mindre ändringar.


Medicinsk lärobok, tredje upplagan, 111 sidor, danskt band. 350:-

ISBN 978-91-88125-14-9, Trombone, februari 2019.