Kyoto

Kyoto av BJÖRN WICKENBERG


I ett tidevarv där vintrarna blir varmare och polarisarna smälter kommer Björn Wickenbergs litterära och miljöpolitiska kommentar. En stillsamt skriven diktsamling med ett hojtande miljöpolitiskt budskap.


Den japanska staden Kyoto är utgångspunkt i denna samlings poetiska texter om vår tids rådande klimathot. Kyoto står också som symbol för de zenbuddhistiska referenser och tankegångar som Björn Wickenberg ställer i kontrast till det västerländska överflödssamhället.


Kyoto är nummer två i en trilogi. Den första, Woodstock, liksom den avslutande delen i trilogin, Landsortsdjupet, finns också utgiven på Trombone.


Poetiska texter, 47 sidor, danskt band. 60:-

ISBN 978-91-975653-5-6, Trombone, april 2007.