Post scriptum

Post scriptum av FRANK W LORENZEN


Post scriptum skulle kunna ses som ett brev från ”andra sidan”. Här återfinns en postumt redigerad samling prosatexter efterlämnade av den danske professorn och författaren Frank W Lorenzen, som gick bort hösten 2011.


Post scriptum utges i en mycket begränsad upplaga, är handbunden och har en egensinnig formgivning.


Lorenzen testamenterade vid sin död en diger samling texter, utkast och idéskisser till sin svenske översättare. Urvalet i Post scriptum, som består av en novell med starka band till Sverige, samt tre typiskt Lorenzenska ”meningar”, har gjorts i samråd mellan Trombone och Rasmussens TEXT. Texterna representerar väl författarens stilistiska stramhet och hans intresse för metafiktion.


Översättning och efterord: Jonas Rasmussen


Prosa 35 sidor, handbunden med tråd i kuvert. 70:-

ISBN: 978-91-980382-1-7, Trombone, februari 2013.