Revel

Revel av CHRISTER BOBERG


I debutdiktsamlingen Sekvensen om pappersblomman strävade Christer Boberg efter att uttrycka det ordlösa eller det förbegreppsliga.

I Revel rör sig dikterna mellan den psykiska störningen, den könsliga svindeln, medvetandets sandrygg och ett fruktat eller efterlängtat försvinnande.


Röster om Revel:


"Bobergs dikt är en kapsel utsänd till evigheten."

Björn Kohlström, Bernur


"Det är stor dikt, avgörande."

Kristian Lundberg, Helsingborgs Dagblad


Dikter, 60 sidor, danskt band. 90:-

ISBN 978-91-976440-8-2, Trombone, augusti 2010.

Nytryck 2015.