Sista rester av det vilda

Sista rester av det vilda av PETER LUCAS ERIXON


I Sista rester av det vilda, där Erixon återkommer till prosapoesin, avspeglas och åskådliggörs själva den essens som från allra första början varit tydlig i hans skrivande. Här är ett medvetande som inte tvekar inför att befinna sig vid sin mänskligt-existentiellt nakna nollpunkt. Genom en serie lyriskt delikata och stränga texter förs läsaren genom mystiskt illuminerade yttre och inre landskap som inte sällan uppgår i varandra.


Prosadikter, 57 sidor, danskt band. 100:-

ISBN 978-91-975653-9-4, Trombone, mars 2008.