Svensk haiku

Svensk haiku (antologi)


Antologi med haikudikter från 50 svenska författare, häribland 2011 års nobelpristagare i litteratur, Tomas Tranströmer.


Bland övriga deltagare i denna antologi ses etablerade författare som Magnus Ringgren, Krister Gustavsson, Sture Allén, Göran Malmqvist m.fl. Medverkar gör också ett flertal nya, spännande debutanter.


Haiku är en sorts kortdikt som urspungligen kommer från Japan, men som numera är väldigt populär även i Sverige.


Observera att andra upplagan är offset-tryckt och inte ett screentryck, vilket förstaupplagan var.


Antologi, 93 sidor, danskt band. Andra upplagan. 130:-

ISBN 978-91-976440-6-8, Trombone, september 2009.