Epifysikserien

Epifysikserien


Epifysikserien består av nyskapande eller experimentell litteratur i det lilla formatet, till ett lågt pris.


Utgivna titlar i Epifysikserien

  1. ÖRJAN HALLNÄS Nu och därefter nu
  2. KRISTIAN CARLSSON Reevolutioner
  3. KRISTER GUSTAVSSON SSM
  4. MAGNUS RINGGREN Iskonvalj
  5. FRANK W LORENSEN Ändamålslös ändamålsenlighet
  6. CHRYSOSTOMOS SCULIFIRMELLA Efterlämnade dikter
  7. JONAS ELLERSTRÖM Blues blues blues
  8. KRISTIAN CARLSSON Historietterna
  9. CHRISTER BOBERG Skuggvältan (Ljud-CD)


Pris

Ljud-CD:n Skuggvältan 90:-

Alla övriga titlar i serien: 45:-/st.


Information om respektive titel

 

1. Nu och därefter nu av ÖRJAN HALLNÄS

Nu och därefter nu är Örjan Hallnäs debut och första titeln i Trombones Epifysikserie. Boken är skriven med strikt uppsatta ramar, där diktens ordningsnummer också anger antalet bokstäver. Innanför dem bygger Örjan Hallnäs en väv av eviga teman som drömmar och språk, födelsen, livet och döden.

Dikter, 48 sidor, mjuka pärmar.

ISBN 978-91-975653-7-0, Trombone, april 2007.


2. Reevolutioner av KRISTIAN KARLSSON

Plötsligt lurar en fras sig in i tankebanorna och rör om, andra intryck samtalar med varandra över längre tid, så mycket fragment som bildar nya sammanhang eftersom hjärnan vill skapa sammanhang.

Prosa, 54 sidor, mjuka pärmar.

ISBN 978-91-976440-0-6, Trombone, maj 2008.


3. SSM av KRISTER GUSTAVSSON

SSM är Små Skriftliga Meddelanden från den yttre världen till den inre. SMS kommer i mängder till våra mobiler, men SSM:en är inte lika frekventa. Avskalat och vackert, kort och poetiskt.

Dikter, 33 sidor, mjuka pärmar.

ISBN 978-91-976440-2-0, Trombone, oktober 2008.


4. Iskonvalj av MAGNUS RINGGREN

Att lägga ett jordigt mynt. Att lossa på halsduken och se på fyrverkerierna. Att räkna till tretton. Att lägga en iskonvalj på kistan. Att betjänas av en stjärnögd munskänk i hästsvans.

Syntes av den gamla husförhörsvisan och en gotländsk julvisevariant. Lite räknande. Lite ackumulation. En sorgedikt. Nyårsafton.

Dikter, 31 sidor, mjuka pärmar.

ISBN 978-91-976440-3-7, Trombone, oktober 2008.


5. Ändamålslös ändamålsenlighet – En gestaltad estetik av FRANK W LORENZEN

I Epifysikseriens femte bok presenteras texter från ett ännu opublicerat manuskript. Den fullständiga titeln är därför egentligen "Utdrag ur Ändamålslös ändamålsenlighet - En gestaltad estetik".

Här får läsaren ta del av fyra skönlitterära prosatexter med hög stilnivå och komplexa berättarstrukturer. I bokens centrala text gör den implicite berättaren uppror mot författaren, vilket får fatala konsekvenser för både karaktärerna och läsaren.

Översättning och förord av Jonas Rasmussen.

Prosa, 41 sidor, mjuka pärmar.

ISBN 978-91-976440-4-4, Trombone, december 2008.


6. Efterlämnade dikter av CHRYSOSTOMOS SCULIFIRMELLA (1952–2002)

Efterlämnade dikter är att betrakta som en litterär sensation. Texterna har sammanställts och försetts med förord av Krister Gustavsson.

I denna bok presenterar sig Chrysostomos Sculifirmella utifrån ett annat perspektiv än det hans läsare vant sig vid. Här finns ett uppsluppet vemod blandat med skarpa iakttagelser av den samtid som varit. I diktsamlingen finns också ett antal empatiska djurporträtt.

Dikter, 42 sidor, mjuka pärmar.

978-91-978243-0-9, Trombone, november 2011.


7. Blues blues blues av JONAS ELLERSTRÖM

Vi sjunger, gnolar eller mumlar rader ur låtar när vi duschar, promenerar, arbetar. Sällan hela texter, inte alltid refränger, utan ofta lösryckta fraser. Vad är det som fått oss att fastna för just dem, vilken mening ger vi dem i våra liv?

Jonas Ellerström har letat rätt på de bluesrader som tumlar runt i hans minne och i korta, prosalyriska reflektioner undersökt deras existentiella innebörd.

Reflektioner, 38 sidor, mjuka pärmar.

ISBN 978-91-978243-2-3, Trombone, november 2011.


8. Historietterna KRISTIAN CARLSSON

Med Historietterna får Kristian Carlssons glesa underhållningslitteratur glöda på nytt och få är de djur som lämnats oberörda. Det korta formatet har enbart ländat till absurdistiska resolutioner och berättelserna låter sig efter bästa förmåga ge skildring av verkligheten, om det nu bara funnits någon sådan. I den stund du beslutsamt öppnar boken blir även du tilltrodd av narrationen, käre läsare.

Prosa, 72 sidor, mjuka pärmar.

ISBN 978-91-978243-8-5, Trombone, september 2012.


9. Skuggvältan (ljud-CD) av CHRISTER BOBERG

Hur låter trycksvärta?

Hur smakar det stora vita oljudet?

Hur luktar språklösheten?

Hur känns medellivslängden?

Hur ser pizzakillen egentligen ut?

SKUGGVÄLTAN innehåller nio text- och ljudkompositioner som inte ger några svar. SKUGGVÄLTAN sabrerar hörselgångarna.

SKUGGVÄLTAN ges ut i strikt limiterad och signerad upplaga.

SKUGGVÄLTAN levereras med textbooklet.

SKUGGVÄLTAN är: du.

SKUGGVÄLTAN är inspelad i Skuggstudion, 2011-2012.

Text, ljud, röst: Christer Boberg.

Mastring: Håkan Lehtojärvi.

Formgivning booklet: Håkan Lindgren.

CD med booklet, 9 spår.

ISBN 978-91-9806382-0-0, Trombone, 27 april 2013