Om Trombone
Bild omslag En gång
Remington cover
Omslag diagonalt stort

Bokförlaget Trombone

Poesi, Prosa, Svavel och Epifysik


Trombone AB startade 2005 och har utgivit ett femtiotal titlar.


2015 tilldelades förlaget Läsarnas Sveriges pris med motiveringen:

"Bokförlaget Trombone har överraskande kommit att etablera sig som ett av de intressantare bland de riktigt små förlagen och kan genom en pigg, oförskräckt utgivning - som genom att också ta sig an etablerade litterära författarskap och genom sin serie Svavel - nu kan räknas till ett av de verkligt vitala."


Förlagets utgivningsfokus är svensk samtidspoesi och prosa, men några översättningar har också publicerats. Bland de utgivna författarna kan nämnas Rainer Maria Rilke, Marguerite Duras, Morten Søndergaard, Christer Hermansson, Maria Küchen och Peter Lucas Erixon.


Trombone har också en mindre utgivning av läroböcker inom medicinsk fackprosa och radiologi. Titeln HRCT – pattern recognition and differential diagnosis of lung disease finns att tillgå både på engelska och svenska.


Du kan prenumerera på Trombones nyhetsbrev och på så sätt få all information om alla förlagets nya titlar.