Om Trombone

Poesi, Prosa, Svavel och Epifysik


År 2015 tilldelades förlaget Trombone Läsarnas Sveriges pris med följande motivering:


"Bokförlaget Trombone har överraskande kommit att etablera sig som ett av de intressantare bland de riktigt små förlagen och kan genom en pigg, oförskräckt utgivning - som genom att också ta sig an etablerade litterära författarskap och genom sin serie Svavel - nu räknas till ett av de verkligt vitala."


Trombone AB startade 2005 och har utgivit ett sjuttiotal titlar. Förlagets utgivningsfokus är svensk samtidspoesi och prosa, men en del översättningar har också publicerats. Bland de utgivna författarna kan nämnas Rainer Maria Rilke, Marguerite Duras, Morten Søndergaard, Christer Hermansson, Maria Küchen och Peter Lucas Erixon.


Trombone har också en mindre utgivning av läroböcker inom medicinsk fackprosa och radiologi. Titeln HRCT – pattern recognition and differential diagnosis of lung disease finns att tillgå både på svenska, engelska och tyska.


Du kan prenumerera på Trombones nyhetsbrev och på så sätt få all information om alla förlagets nya titlar.


Manus

Trombone är ett litet förlag och ger bara ut de verk som vi helt enkelt inte kan låta bli att arbeta med. Vi har sedan flera år haft stopp för obeställda manus, men vi gör nu undantag för manus från kvinnliga författare.