Svavelserien

Svavelserien


Svavel är en handgjord, småskalig och alltid sextonsidig

skriftserie innehållande koncentrerad och högklassig

litteratur. Böckerna i serien är häftade och i A6-format.


Symbolen för grundämnet Svavel, nummer 16 i det

periodiska systemet, är också symbolen för Svavelserien.


Utgivna titlat i serien

(Länkade titlar är inlästa och kan avlyssnas direkt här nedan)

 1. PETER LUCAS ERIXON: Fotismer (2012)
 2. MORTEN SØNDERGAARD: Akut sol (2013)
 3. KENNETH KOCH: Om estetik (2013)
 4. JONAS ELLERSTRÖM: Antecknat i Albion (2013)
 5. DAN GUSTAVSSON: Naturlyrik (2013)
 6. CHRISTER BOBERG: Haiku (2013)
 7. LOUISE JUHL DALSGAARD: Att spela squash i ett rum utan väggar (2015)
 8. JONAS RASMUSSEN: Det hemska vi har gjort (2015)
 9. MARIA KÜCHEN:  V A R G  (2015)
 10. LAWRENCE FERLINGHETTI: Genom eldslågorna (2015)
 11. PETRA MÖLSTAD: Omloppstid (2015)
 12. SIDDHARTHA SEBASTIAN LARSSON: Jag har 33 aforismer och du är en av dem (2016)
 13. Världens kortaste antologi (2016)
 14. JONAS ELLERSTRÖM: Antipoderna (2016)
 15. RAINER MARIA RILKE: Urljud (2016)
 16. JONAS RASMUSSEN: Därur orden (2016)
 17. LEIF HOLMSTRAND: Avstå från tragedierna (2017)
 18. Världens kortaste essäsamling (2017)
 19. EVA RIBICH: Kvar (2018)
 20. CIA RINNE: Vad angår meningar är jag förtvivlad (2020)
 21. RUNE CHRISTIANSEN: Transamorem Transmortem (2021)
 22. FREDRIK AHLFORS: Väderobservationer (2021)
 23. CHARLOTTE JUNG:  A  B  C  D  E  (2021)
 24. LUISA FAMOS: På väg (2022)
 25. LINA HAGELBÄCK: Låt oss aldrig tala ut (2022)


Priser

Enskild titel: 40kr

För paket med de 10 första titlarna: 300kr

Porto 13 kr. (Vid köp av flera, max porto 26 kr.)


Man kan också prenumerera på Svavelserien. Skicka då ett mail till info@trombone.se och meddela din postadress, att du vill prenumerera på serien samt vilka titlar i serien du ev. redan har. Vid tecknande av prenumeration får man alla redan utgivna titlar i serien för 30kr/st


Information om respektive titel

   

1. Fotismer, PETER LUCAS ERIXON

Peter Lucas Erixons författarskap har sedan debuten 1983 genomstrålats av intensiv närvaro och plötsliga filosofiska infall. Texterna i Fotismer är inget undantag. Här möts och sammansmälter, på ett suggestivt sätt som närmar sig den konfessionslösa mystiken, yttre landskap med det inre landskap som är gemensamt för oss alla.

ISBN: 978-91-980382-2-4, Trombone, december 2012.


2. Akut sol, MORTEN SØNDERGAARD

Samtidigt som det danska förlaget Gyldendal utgav diktsamlingen Fordele og ulemper ved at udvikle vinger – poeten Morten Søndergaards senaste verk – släppte Trombone en av avdelningarna i diktsamlingen på svenska: Akut sol.

I Akut sol blir Søndergaards passionerade kärlek till språket tydlig. I oerhört koncentrerade dikter, på mellan två och fem versrader, perforerar han gränsen mellan vad som kan och inte kan uttryckas. Han öppnar små gluggar ut mot något svindlande stort – inom oss.

Översättning: Jonas Rasmussen

För att höra och se: Morten Søndergaard framför en del av Akut sol på danska, tillsammans med percussionisten ”Q”

(Biblioteket Rentemestervej, Köpenhamn den 26/1 2013).

ISBN: 978-91-980382-3-1, Trombone, februari 2013.


3. Om estetik, KENNETH KOCH

Kenneth Koch (1925–2002) är författare till en svit dikter om olika slags estetik, ”On Aesthetics”, som ingår i samlingen One Train från 1994. Ur sviten presenteras nu på svenska tjugofyra mer eller mindre koncisa exempel, pedagogiskt arrangerade i någotsånär kronologisk ordning. Jonas Ellerström har översatt och boken utgör nr 3 i Trombones Svavelserie. Välkomna till estetiklektionen!

ISBN: 978-91-980382-7-9, Trombone, maj 2013.


4. Antecknat i Albion, JONAS ELLERSTRÖM

Jätten Albion, havsgudens son, är den mytiske grundaren av det brittiska öriket. Albion är också en gammal beteckning på Storbritannien och figurerar för övrigt också i fotbollslaget West Bromwichs fullständiga namn, West Bromwich Albion.

Jonas Ellerströms prosadikter i Antecknat i Albion utgör personliga intryck från resor i England och på Irland. De är utkristalliserade minnesbilder där då och nu flutit samman. Historia och natur ger liv åt och får liv av böcker och musik: Lewis Carroll, William Butler Yeats, James Joyce och Nick Drake finns med i resebagaget.

ISBN: 978-91-980382-6-2, Trombone, maj 2013.


5. Naturlyrik, DAN GUSTAVSSON

Dan Gustavsson gillar att vandra i mossrika granskogar och på Alvaret. Vid sidan om sitt författarskap skriver han om poesi på Jönköpings-Postens kultursida.

Naturlyrik innehåller 15 naturbetraktande kortdikter.

ISBN: 978-91-980383-0-9, Trombone, 1 oktober 2013.


6. Haiku, CHRISTER BOBERG

Christer Boberg debuterade på Trombone 2007 med diktsamlingen Sekvensen om pappersblomman. 2010 kom uppföljaren Revel om vilken Kristian Lundberg skrev i Helsingborgs dagblad: ”Det är stor dikt, avgörande.” Boberg har också ägnat sig åt text-ljud-kompositioner som resulterade i Skuggvältan 2013. Här hörs tydliga ekon från avantgardister som Hugo Ball och Helmut Balderis.

Men Haiku är något helt annat. Med känslig penna och osviklig precision leverarar han här 15 koncentrerade kortdikter i den japanska diktform som benämns haiku.

ISBN: 978-91-980383-1-6, Trombone, 1 oktober 2013.


7. Att spela squash i ett rum utan väggar, 

LOUISE JUHL DALSGAARD

Att spela squash i ett rum utan väggar är en omöjlighet, liksom kanske även parförhållandet. Med en taktil närhet och med högsensibelt språk undersöker här den danska författaren Louise Juhl Dalsgaard (f. 1973) de paradoxala krafterna i att leva tillsammans med den man älskar. Boken är en remix av fragment från Louise Juhl Dalsgaards poetiska punktroman Til sammen (Forlaget Nulpunkt, 2014).

Urval och bearbetning: Jonas Rasmussen & Louise Juhl Dalsgaard

Översättning: Jonas Rasmussen

ISBN: 978-91-980383-4-7, Trombone, 15 mars 2015.


8. Det hemska vi har gjort, JONAS RASMUSSEN

Genom modifieringar och tillägg har Rasmussen skapat en omtumlande version av det inom psykiatrin väletablerade självskattningstestet för depression – MADRS. Resultatet är en gestaltning av ett psykes och en hel arts kontrollbehov och förfall.

Om Det hemska vi har gjort skrev Lars Gustaf Andersson i Lyrikvännen (2:2016): "Vad är det då Rasmussen gör med det här materialet? Ja, hans signum som poet - om som översättare - är att vara vaksam på de små förändringarna, nyanserna som förebådar ett skred eller en katastrof. Det här är ett slags poetologisk grundforsning [...]"

ISBN: 978-91-980383-5-4, Trombone, 22 maj 2015.


9. V A R G, MARIA KÜCHEN

V A R G är både en poetik och en språkfilosofisk undersökning i miniatyrformat. Küchen ger en svindlande glimt av den mänskliga tillvaron före språkets tillblivelse, för att sedan visa hur orden pälsas på, hur grammatiken och berättelserna tar språnget ut bland stjärnbilderna. V A R G spårar förutsättningarna för att skriva dikt, men löper även fritt från urtidsvargen över dagens vargdebatter till kosmiska jaktlegender.

ISBN: 978-91-980383-7-8, Trombone, sept 2015.


10. Genom eldslågorna, LAWRENCE FERLINGHETTI

Poesi är en omstörtande verksamhet, svarade Ferlinghetti på frågan om vad poesi i grunden är.

Jubileumsnumret, nummer 10 i Svavelserien, är inget mindre än en samling av Lawrence Ferlinghettis poetikaforismer. Redan vid slutet av 1950-talet började Ferlinghetti författa aforismer. Här presenteras ett urval: Genom eldslågorna i översättning av Jonas Ellerström.

ISBN: 978-91-980383-8-5, Trombone, dec. 2015.


11. Omloppstid, PETRA MÖLSTAD

I nummer 11 i Svavelserien rotar språket runt i både kroppen och myllan. Naturscenerier grävs upp ur mörkret med hjälp av Mölstads enastående sensibilitet för språkets audiella dimensioner. Med assonanser, allitterationer och rytmiska pulser skrapas nya infallsvinklar fram. Ingenting förenklas och dikterna gör heller inte världen mer lättbegriplig, men kanske kan de göra den lite lättare att hantera. Omloppstid är en prosadiktsvit att lägga märke till, och minnas.

ISBN: 978-91-980383-9-2, Trombone, dec. 2015.


12. Jag har 33 aforismer och du är en av dem, SIDDHARTHA SEBASTIAN LARSSON

Larsson kallar sin nionde bok för en modifierad kyrkogård. Den är en samling mikroaforismer som kränger mellan uppfordrande humor och befriande allvar. De korta sentenserna skaver, vecklar ut och spjälkar upp: ”Allt ska lämna oss, som tvål.”

ISBN: 978-91-88125-02-6, Trombone, aug. 2016.


13. Världens kortaste antologi

Fjorton hittills opublicerade dikter av fjorton svenska samtida författare i vad som förmodligen är världens kortaste antologi!

Medverkande:

Ida Andersen, Tomas Bannerhed, Helena Boberg, Jonas Gren, Hanna Hallgren, Jenny Högström, Åsa Maria Kraft, Maria Küchen, Jörgen Lind, Petra Mölstad, Ulf Karl Olov Nilsson, Charlotte Qvandt, Pär Thörn och Jenny Wrangborg.

ISBN: 978-91-88125-03-3, Trombone, aug. 2016.


14. Antipoderna, JONAS ELLERSTRÖM

Att vara på resa ger ofta goda tillfällen att skriva dikter. Det handlar inte så mycket om att fånga de nya, snabbt förbi strömmande intrycken av landskap och människor, utan mer om att med skärpta sinnen befinna sig utanför sin vanliga vardag: medvetandet gör andra kopplingar och ser andra betydelser än vanligt. De här dikterna skrevs under en resa i östra och nordöstra Australien; årstiden var södra halvklotets vår.

ISBN: 978-91-88125-04-0, Trombone, sept 2016.


15. Urljud, RAINER MARIA RILKE

Nr. 15 i Svavelserien är den första svenska översättningen av  prosastycket "Ur-Geräusch". I Urljud från 1919 utgår Rainer Maria Rilke (1875­–1926) från ett minne som följt honom sedan skolåren. Under en fysiklektion på 1890-talet konstruerades en enkel fonograf av bl.a. papper, vax och ett strå från en klädborste.

Många år senare, under Rilkes studieår i Paris, fick han plötsligt en kväll syn på kronsömmen –  skarven mellan pannben och hjässben – i ett kranie han införskaffat till sin skrivkammare. Han häpnade över likheten med det ljudspår han som pojke sett ristat i fonografens vaxrulle.

Här föds hos Rilke den svindlande tanken om vad som skulle höras om man lät fonografnålen följa denna sutur – ett urljud? Prosastycket Urljud är resulterade av dessa tankar, och texten inkorporerar idéer om poesin, kärleken och alla sinnens samverkan.

Översättning: Rebecca Kjellberg

ISBN: 978-91-88125-06-4, Trombone, 12 dec. 2016.


16. Därur orden, JONAS RASMUSSEN

Den mänskliga kroppen har under de senaste decennierna varit ett ofta förekommande tema inom svensk poesi. I Därur orden fokuserar Rasmussen på munnen.

Diktsviten är nr. 16 i den 16-sidiga Svavelserien. Rasmussen tar avstamp i det biologiska faktum att en människa har 16 tänder i överkäken och 16 i underkäken. Texten är således specialskriven för just detta nummer. Grafiskt sett är texten också satt så att varje uppslag öppnar sig likt en mun, och författarens egen "tandstatus" utgör bokens pagina.

Här inbjuds läsaren att öppna en mun och se in i en människa; att lyssna till det outsägliga, till språket som sådant och till det ickeverbala – uttryck och mening bortom språkets gräns. Just det område där lyriken framvisar sin potential.

ISBN: 978-91-88125-07-1, Trombone, 12 dec. 2016.


17. Avstå från tragedierna, LEIF HOLMSTRAND

En tweet får innehålla max 140 tecken. Denna diktsvit hålls ihop av fjorton tankeväckande tweets som kompletterats med lyriska, kursiva verskommentarer (dikter) och poetiskt hållna svarstweets. Leif Holmstrand är poet, prosaförfattare och konstnär. Han debuterade 2002 med diktsamlingen Stekelgång och har sedan dess utkommit med ett trettiotal titlar.

ISBN: 978-91-88125-08-8, Trombone, 28 sept. 2017.


18. Världens kortaste essäsamling 

Sju tidigare opublicerade mikroessäer av sex svenska författare och en brittisk. Konstvetaren Linda Fagerström, kritikern Björn Kohlström, översättaren Inger Johansson, litteraturvetaren Niklas Schiöler, filosofen Fredrika Spindler, översättaren och kulturskribenten John Swedenmark samt poeten Fiona Sampson skriver om läsande, förräderi, kalksten, nostalgi, fred, Artemisia Gentileschi och den där språkliga kryptan som vi inte vet någonting om.

ISBN: 978-91-88125-10-1, Trombone, 28 sept. 2017.


19. Kvar, EVA RIBICH

Eva Ribich debuterade 1997 med Med kinden mot det gula. Hon har sedan dess gett ut ytterligare fem lyriksamlingar.

I Kvar besöks en plats, en lägenhet, där tiden har stått stilla. Minnen väcks till liv när jaget går genom rummen, ser och rör vid de bekanta tingen, vid det som fortfarande finns kvar. Diktsamlingen kan ses som en kommentar till debuten, där ett hus och dess inre stod i centrum. 20 år senare är det en lägenhet, och det som finns kvar i lägenheten, som väcker minnen.

ISBN: 978-91-88125-12-5, Trombone, 5 maj 2018.


20. Vad angår meningar är jag förtvivlad, CIA RINNE

Jubileum! År 2020 är det som av en händelse dags för nr 20 i Svavelserien. Det firar vi genom att ge ut den finlandssvenska ordkonstnären Cia Rinne, översatt från engelska av John Swedenmark.

Vad angår meningar är jag förtvivlad är andra avdelningen i Cia Rinnes verk Sentences. Just denna avdelning består uteslutande av regenererade meningar från Gertrude Steins essäer "Sentences" och "Sentences and Paragraphs"; meningar i vilka ordet "sentence" ingår. Verket retar ideligen läsarens drift att skapa mening i det till synes meningslösa.

ISBN: 978-91-88125-17-0. Trombone, 3 mars 2020


21. Transamorem Transmortem,

RUNE CHRISTIANSEN

Rune Christiansen är en norsk, flerfaldigt prisbelönat poet och författare som härmed introduceras på svenska, översatt av Jonas Rasmussen. Texterna utgörs av djupt personliga och lyriska anteckningar från en lyssning till ett ljudverk komponerat av den franska minimalistiska elektrokompositören Èlaine Radigue.

ISBN: 978-91-88125-61-3. Trombone, 21 jan. 2021


22. Väderobservationer, FREDRIK AHLFORS

Det lite skeva berättarlandskapet känns väl igen från hans tidigare böcker. Samlingen avdelningar, Hamnen och Alvaret, utgör tillsammans 14 säregna men samtidigt klassiska haiku.

ISBN:978-91-88125-63-7. Trombone, 21 jan. 2021


23. A  B  C  D  E, CHARLOTTE JUNG

Detta är Trombones första verk med grafisk poesi och den första på engelska. I sin visuella utformning talar dock dikterna till envar, oavsett språktillhörighet. Med ytterst små gester skapas en stor berättelse om barnet, tomrummet, intimiteten och frånvaron.

ISBN: 978-91-88125-68-2. Trombone, 21 jan. 2021


For orders abroad, invoice from PayPal is attached.

Total Price (postage included)

7,50 USD

6,50 €

64 SEK


24. På väg, LUISA FAMOS

Luisa Famos produktion är inte stor – bara två diktsamlingar – men mycket betydelsefull. Dikterna är koncentrerade, ordknappa och intensiva. Ur enkla livsomständigheter och den omgivande alpnaturen utvinner hon personligt allvar och livsdramatik. I På väg har nu ett urval dikter för första gången översatts från rätoromanska av Ingmar Söhrman och Jonas Ellerström.

ISBN: 978-91-88125-74-3. Trombone, 5 sept. 2022


25. Låt oss aldrig tala ut, LINA HAGELBÄCK

Lina Hagelbäck debuterade med den prosalyriska Violencia (2013) som nominerades till Borås Tidnings debutantpris. I Låt oss aldrig tala ut behandlas en kärlekssorg, samt en katt i nautisk miljö, allt med Hagelbäcks starkt koncentrerade språk och slående neologismer.


ISBN: 978-91-88125-76-7. Trombone, 5 sept. 2022